Yhteisöille

Haluatteko yhteisössänne lisätä traumatisoitumiseen liittyvää ymmärrystänne? 

Pohdittavia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

  • Mitä on traumatisoitumisen huomioiva varhaiskasvatus tai perusopetus? Sosiaalityö tai sairaanhoito?
  • Millaista on traumatietoinen synnytys? Entä traumatietoinen kuoleminen?
  • Miten tarvittaessa auttaa traumatisoitunutta ja hänen läheisiään vakautumaan?
  • Miten huolehtia ryhmässä tai yhteisössä yhteissäätelystä, kun perusturvallisuus järkkyy?
  • Miten yhteisöissä voidaan edistää dialogista yhdessä säätelyä?

Voimme suunnitella yhdessä juuri teille sopivan kokonaisuuden.