Terapian kulku

Tyypillisesti traumapsykoterapiaan tullaan yhdellä tai kahdella tutustumiskerralla. Pidemmän työskentelyn aloittamista voidaan pohtia yhdessä. Muutama seuraava kerta käytetään arjen elämisen, voinnin ja oireiden kartoittamiseen. Niiden pohjalta tehdään yhdessä työskentelylle suunnitelma, jota tarkennetaan matkan varrella.

Terapian alussa keskitytään erityisesti voimavarojen vahvistamiseen ja voimakkaiden olojen säätelemiseen. Kun yhteistuumin on pohdittu ja päätetty, mukaan otetaan vähitellen traumatyöskentelyä. Menneisyyden vaikeat asiat ja tapahtumat kohdataan uudelleen, mutta ne käsitellään turvallisesti menneinä kokemuksina.

Traumatisoitumisen seurausten työstäminen muuttaa omaa sisäistä kokemusta, perususkomuksia itsestä, toisista ja elämästä ylipäänsä. Tähän uuteen keskitytään erityisesti terapian loppupuolella. Terapiassa ei kuitenkaan edetä suoraviivaisesti vaiheesta toiseen vaan ne vaihtelevat ja toistuvat koko työskentelyn ajan.

Traumapsykoterapiassa huomioidaan keho, sillä kaikki kokemukset ovat myös kehollisia. Joskus kokemukset saattavat olla enemmän kehomuistissa kuin mielessä. Siksi terapiassa voidaan käyttää keskustelun ohella kehoa ja sen aistimuksia tutkivia sensorimotorisen psykoterapian työskentelytapoja.

Muita työskentelytapoja voivat olla EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) sekä psykodraaman keinot.